Par biedrību


Futbola Klubs „Iecava”
Dibināts: 2005. gada.
Dibinātāji: Juris Ludriķis, Andrejs Tiščenko, Mārtiņš Zaumanis.

Kluba mērķi:

  1. popularizēt futbolu Iecavas novadā;
  2. Iecavas novada komandu veidošana, to vadības un sastāva apstiprināšana;
  3. bērnu, jauniešu un pieaugušo sporta pasākumu organizēšana;
  4. futbola un ar to saistītu pasākumu sponsorēšana, sportistu, treneru, tiesnešu, citu futbola speciālistu atbalstīšana, kā arī viņu tiesību un interešu aizsardzība;
  5. komandu, klubu, treneru, sportistu un citu futbola speciālistu apbalvošana, goda nosaukumu piešķiršana;
  6. futbola materiāli tehniskās bāzes attīstības un modernizācijas sekmēšana;
  7. futbola lomas nostiprināšana veselīga dzīvesveida veidošanā un futbola kā sporta veida attīstīšana un pilnveidošana Iecavas novadā, Olimpiskās kustības ideālu ievērošana un valsts iedzīvotāju vispusīga un harmoniska attīstība;

Biedrības „Futbola klubs Iecava” biedri:
Valdes priekšsēdētājs:
Juris Ludriķis

Valdes locekļi:
Andrejs Tiščenko
Mārtiņš Zaumanis
Biedri:
Jevgēnijs Gedertsons
Guntars Kaspars
Mihails Kohanovičs
Sandis Karelis
Oskars Oļeksivs

Biedrības rekvizīti:
Biedrība „Futbola klubs Iecava”
Reģ.Nr. 40008092179
Adrese: Skolas iela 2-45, Iecava
Banka: Swedbank, AS
Kods: HABALV22
Konti: LV31HABA0551034154808

FK Iecava Logo JPG 

Biedrības “Futbola klubs Iecava” nolikums

Iesniegums par biedru

Iesniegums par audzēkņu uzņemšanu

FK Iecava ilgtermiņa stratēģija 2017-2020

 


Atbalstītāji