Kontakti

FK Iecava


+371 29800006 fkiecava@inbox.lv

Sportlyzer aplikācijas jautājumos:

Raimonds Šastakovičs +371 25669997

 

Biedrības rekvizīti

Biedrība “Futbola klubs Iecava”

Reģ.Nr. 40008092179

Adrese: Rīgas iela 32, Iecava

Banka: Swedbank, AS

Kods: HABALV22

Konti: LV31HABA0551034154808Valdes priekśsēdētājs:

Juris Ludriķis

 

Valdes locekļi:

Andrejs Tiśčenko

Mārtiņś Zaumanis

 

Biedri:

Jevgēnijs Gedertsons

Igors Belovs

Guntars Kaspars

Ivars Lazdiņś

Mihails Kohanovičs

Andris Bergmanis

Gvido Kalnmalis

Sandis Karelis

Arvīds Balodis

Vladimirs Markalovs

Ilvars Beitiņś

Oskars Oļeksivs

Sazinies ar mums

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai 2016/679, uzņēmums Biedrība “Futbola klubs Iecava” (E-pasts: info@fkiecava.lv Tel.: +371 27721210) saņem, 2 gadus uzglabā un apstrādā manis nodotos personas datus (E-pastu, vārdu un tālruņa numuru), ar mērķi nodrošināt saziņu, sniegt pilnvērtīgāku saturu un atbilstošākas reklāmas. Piekrītot datu apstrādei, tieku informēts, ka mani personas dati netiks nosūtīti citiem ES uzņēmumiem, vai uz trešo valsti, vai starptautisku organizāciju. Apzinos savas tiesības saistībā ar manu personas datu dzēšanu, labošanu, apstrādes ierobežošanu, u.c. (vairāk info: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG)


Lūdzu aizpildiet visus laukus!

Lūdzu norādiet korektu e-pasta adresi!

Jūsu ziņa ir nosūtīta!

Atbalstītāji